Saltar al contingut

Termes i Condicions

Aplicacions

Aquestes condicions de venda s'apliquen a la relació entre, d'una banda, el CLIENT a títol individual o en nom d'una empresa i l'altra, Cuina Caprice, Pont del Treball Digne 11. 08020 Barcelona.
Cuina Caprice es compromet a responsabilitzar-se de la preparació d'un esdeveniment gastronòmic al lloc elegit pel client.
Una possible entrevista prèvia permetrà a Cuina Caprice aconsellar, en interès del client, les millors opcions de menú i avaluar les instal·lacions proporcionades.
La confirmació d‟una comanda implica l‟acceptació d‟aquestes condicions de venda.

Encàrrec i Reserva

Els pressupostos són vàlids durant 15 dies des de la data d'enviament.
Qualsevol encàrrec o reserva serà considerat com a confirmat per Cuina Caprice a l'instant en què es rebi per correu electrònic el pressupost signat i datat pel client i el proveïdor de càtering i després del pagament de 25% de la quantitat pressupostada, al compte bancari que s'indicarà al client al seu email.
El client es compromet a indicar un nombre exacte de persones, que ha de ser confirmada per correu com a molt tard 7 dies abans de la data de l'esdeveniment i serà considerat com la base de facturació.

Tarifes

Tots els preus són en euros.
L'IVA és del 10% per als àpats, buffet, còctels, refrescos i entrega de menjars preparats. Per a begudes alcohòliques i lloguer d'equips, l'IVA aplicat és del 21%. Si la taxa legal de l'IVA ha reduït o augmentat entre la signatura de l'estimació i la facturació, l'import de la factura d'IVA es modificarà en conseqüència. Aquesta és una clàusula irrevocable i no subjecte a cap negociació entre les parts.
Despeses de desplaçament: Més enllà d'un perímetre de 50 km al voltant de Barcelona, ​​s'aplicarà una quota fixa de desplaçament.
La neteja i emmagatzematge de la cuina estan inclosos a la prestació. El nostre personal no està capacitat per rehabilitar el lloc de recepció, la neteja de l'habitació i els lavabos. El client ha d'assegurar-se de la gestió d'aquest servei en fer la reserva.
L'eliminació de les escombraries i els vidres són responsabilitat dels clients. L'eliminació dels residus d'aliments és a costa de Cuina Caprice.

Condicions de pagament

PER A PARTICULARS: dipòsit de 25% de l'import total de l'esdeveniment al moment de la signatura. L'import pendent és degut al mateix dia de l'esdeveniment o el lliurament o en un màxim de 48 hores.
PER A PROFESSIONALS: dipòsit del 25% de l'import total de l'esdeveniment al moment de la signatura, la resta es pagarà en un màxim de 15 dies després de la recepció de la factura.
CASAMENTS: dipòsit del 25% de l'import total en el moment de la signatura, i el 50% un mes abans de l'esdeveniment, i finalment el saldo restant (25%) després de l'esdeveniment, quan s'emeti la factura.
Les proves proposades per a serveis de casament estan destinades sol i únicament als nuvis. Totes les degustacions per a persones addicionals, excepte acord amb Cuina Caprice, es cobraran en base a les tarifes exposades en el pressupost. Les degustacions ofertes es deduiran de la factura final.
En cas de retard en el pagament, Cuina Caprice es reserva el dret de suspendre totes les comandes en curs, sense perjudici de qualsevol altra via d'acció.

Canvis i cancel·lacions

En cas d'una cancel·lació parcial o completa de l'encàrrec emès pel client, el dipòsit del 25% serà retingut per CUINA CAPRICE (*).
Una indemnització de 50 % de l'import de la factura final serà aplicada en cas d'una cancel·lació en els 4 dies anteriors a l'esdeveniment i del 100 % en cas que l'esdeveniment es cancel·li 2 dies abans de la data prevista.
(*) Excepte casaments: si la cancel·lació es produeix més de 3 mesos abans del casament, vostè serà reemborsat la meitat del dipòsit pagat.
En cas de no aconseguir un producte específic, Cuina Caprice es reserva el dret a canviar el menú i oferir al client un producte del mateix preu o millor respectant la ideologia de plat prèviament triat pel client.
Qualsevol cancel·lació per part de l'empresa de càtering Cuina Caprice del servei ordenat, i excepte casos de força major, donarà lloc a la devolució de la fiança pagada pel client, dins dels termes legals, amb exclusió de qualsevol altre tipus de compensació.

Força major

Cuina Caprice podria ser alliberat de les seves obligacions o suspendre'n l'execució si es veu incapaç d'assegurar la prestació en cas de força major: decés, guerra, disturbis, vagues, manifestacions, bloqueig del camí o camí no transitable, accidents, tempestes, desastres naturals, condicions meteorològiques extremes, inundacions, escassetat de combustible…

Ajornament

En cas d'ajornament per part del client de la data de l'esdeveniment, sigui quina sigui la causa, el dipòsit serà retingut per l'empresa Cuina Caprice.

Logística

Ens reservem el dret a negar-nos a treballar a certs llocs per raons tècniques (cuina del lloc no prou equipat, lloc amb desnivell, poc saludable etc.)
Per a esdeveniments que requereixen la provisió d'equips mòbils, la cuina del lloc ha d'estar equipada amb un mínim de potència elèctrica de 5 Kw, de 220 volts i 32 ampers per funcionar amb els nostres equips.
Tots els costos relacionats amb l'operació sol·licitada pel lloc de l'esdeveniment són a càrrec del client.
La nostra cuina mòbil: es cobrarà un suplement en funció dels elements proporcionats pel nostre equip: taules, encimera, generadors elèctrics, congeladors, forns i taulells, barbacoa, armaris calents, llum… (estimació prèvia sol·licitud).

Responsabilitat – Segur

Intoleràncies i al·lèrgies alimentàries: «Cuina Caprice» ofereix alternatives per a dietes especials (vegà, vegetarià, Halal, al·lèrgies i intoleràncies…).
Per a les persones celíaques, Cuina Caprice es compromet a utilitzar productes lliures de gluten, però les cuines de Cuina Caprice no estan adaptades per evitar la contaminació creuada. No ens fem responsables en cas de problemes amb aquest tipus d'al·lèrgia.
Productes externs: No es permeten que begudes o aliments fora dels nostres serveis se serveixin sense un acord previ. Els béns no lliurats per Cuina Caprice estan sota la responsabilitat del client. Correspon a aquest darrer prendre les disposicions necessàries.
Béns no consumits: En un esdeveniment amb servei, el personal destruirà les mercaderies no consumides al final de l'esdeveniment, excepte sol·licitud específica del client i amb l'empara d'una descàrrega de responsabilitat per part del client que eximeixi «Cuina Caprice» de responsabilitat. No s´assumeix cap responsabilitat per qualsevol consum de restes del menú.
Lloguer de material: Qualsevol bé o material posat a disposició del client en concepte de lloguer o préstec que sigui destruït, trencat, danyat o no tornats estaran subjectes a càrrecs addicionals.
L'empresa Cuina Caprice no pot ser considerada responsable de l'ús inadequat dels productes (presentació, emmagatzematge, escalfament, retard…) a causa d'excedir l'horari de l'esdeveniment, de l'acció inadequada d'altres prestataris de serveis escollits pel client (DJ o presentador, propietari o convidats…), la insuficiència de la connexió elèctrica, el mal estat del lloc…

Reclamacions

Abans de 24 hores.
Després daquest temps, cap reclamació sobre el desenvolupament de lesdeveniment serà admesa.
Lliuraments: Qualsevol retard o abans del previst acordat no pot causar la manca de pagament parcial o total de l'import de la factura o rebuig dels béns. De la mateixa manera, qualsevol error en el lliurament no es pot atribuir a Cuina Caprice en cas que la informació lliurada sigui incorrecta.

Diferències

A falta de solució amistosa, qualsevol tipus de controvèrsia que tingui lloc entre Cuina Caprice i el client serà resolta als tribunals de Barcelona.

Copyright © 2024 Cocina Caprice

Tots els drets reservats

Queda prohibida la reproducció total o parcial

dels continguts d'aquesta web